Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

Gas in een injectiespuit HTML5

Samenvatting

Lucht is samengesteld uit onderling niet-verbonden moleculen die vrij door de ruimte bewegen. De in het volume opgesloten luchtmoleculen nemen alle beschikbare ruimte in beslag en weerkaatsen tegen de oppervlakken die ze tegenkomen (zijden, voorwerpen, wanden..). Wanneer het volume toe- of afneemt, bewegen de moleculen dichter naar elkaar toe of verder van elkaar af. Het aantal botsingen/weerkaatsingen is recht evenredig met de druk.

De druk en het verband tussen druk en volume worden geïntroduceerd aan de hand van twee experimenten met één of twee injectiespuiten.

Klik om de zuiger in de injectiespuit te verschuiven.

Leerdoelen

  • Begrijpen wat het begrip druk inhoudt.
  • De invloed van het volume op de druk begrijpen.

Informatie

Een molecuul dat vanaf een oppervlak wordt teruggekaatst, oefent een kracht uit die de neiging heeft op dit oppervlak terug te duwen. Wanneer het aantal moleculen van belang is, wekt het geheel…

Meld je aan om het allemaal te zien!