Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

Stoomlocomotief HTML5

Samenvatting

Een  stoommachine zet thermische energie (warmte) om in mechanische energie (arbeid) met behulp van het volgende proces: 

⇒ Kolen verbranden in een verwarmingsketel (verbranding). 
⇒ Warmte terugvoeren aan heet water en dit verhitten tot stoom. 
⇒ De geproduceerde stoom verwarmen en opsluiten om stoom onder hoge druk te verkrijgen. 
⇒ De gegenereerde druk gebruiken om een zuiger binnen een cilinder te duwen. 
⇒ Door middel van een krukassysteem de translatiebeweging van de zuiger omzetten in een rotatiebeweging. 
⇒ Verbrandingsgassen en de uitgezette damp uitstoten.

De eerste stoomlocomotieven deden hun intrede aan het begin van de negentiende eeuw na de uitvinding van de stoommachine. De efficëntie werd sterk verbeterd door het principe van de duale-actiemachine waarbij een schuifklep de druk links en rechts verdeelt, zodat de zuiger beide kanten op geduwd wordt. 


De zuiger is verbonden met een as (de drijfas) en andere assen worden gestuurd door trekstaven. De grootste stoomlocomotieven hadden vijf drijfassen (10 wielen voor locomotieven van het "Santa Fe"-type).

Vanwege het lage rendement van stoom maakte Tdit in de jaren zestig plaats voor diesel- en elektrische motorren. Maar 150 jaar gebruik van stoommachines ging gepaard met een van de meest ingrijpende veranderingen in de samenleving, de industriële revolutie.

Klik op de actieve gebieden om de werking van de locomotief te tonen.

Leerdoelen

  • Een befaamde toepassing van de stoommachine laten zien.
  • De werking van de stoomlocomotief verklaren.

Informatie

Eeuwenlang gebeurde het transporteren van goederen met behulp van dierkracht, voornamelijk met het paard, dat 100 kg op zijn rug kon dragen, een ploeg van 500 kg kon trekken en enkele tientallen…

Meld je aan om het allemaal te zien!