Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

Druk HTML5

Samenvatting

Druk houdt rechtstreeks verband met het microscopisch gedrag van materie.
Gasmoleculen zijn voortdurend met elkaar in botsing.
De massa van een afzonderlijk molecuul is zeer klein, maar er zijn er zo veel dat botsingen op een wand een kracht uitoefenen op die wand.
Druk is de grootte van deze kracht per oppervlakte-eenheid.
Naarmate het volume kleiner is vinden er meer botsingen plaats, waardoor de resulterende druk groter is.

Klik en versleep de zuiger om de druk te wijzigen.

Leerdoelen

  • Het gedrag van gasmoleculen laten zien
  • Laten zien dat er een verband is tussen de druk van een gas en het aantal botsingen met de wand van het vat per tijdseenheid.
  • Het verband tussen volume en druk introduceren.
  • Het verschil tussen druk (een scalaire grootheid) en kracht (een vectoriële grootheid) benadrukken
  • De eenheden van druk (Pa, mb en atm) definiëren

Informatie

De kinetische gastheorie legt een direct verband tussen de macroscopische grootheden (P, voor druk, V voor volume en T voor temperatuur) en het microscopisch gedrag van de materie.

Volgens deze…

Meld je aan om het allemaal te zien!