Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

De drie toestanden van water HTML5

Samenvatting

Water komt voor in drie verschillende toestanden (of drie fasen):

  • Vaste fase: de deeltjes in een vaste stof zijn sterk aan elkaar gebonden. IJsblokjes behouden hun vorm ongeacht het vat waarin ze zich bevinden.
  • Vloeistoffase: De deeltjes zijn niet langer in een geordende toestand. De banden tussen moleculen zijn verbroken, en het vloeibare water neemt de vorm van het vat aan. De deeltjes zijn zeer dicht opeen, waardoor een vloeistof onsamendrukbaar is.
  • Gasfase: Maximale agitatie en wanorde: Waterdamp neemt alle ruimte in een vat in. De onderlinge afstanden tussen de moleculen zijn groot. Een gas is samendrukbaar.

Merk op dat waterdamp onzichtbaar is.

Klik op de 'verwarmen'-knop wanneer de ijsklontjes in de beker zitten.

Leerdoelen

  • Het microscopisch gedrag van moleculen als functie van de waargenomen fase laten zien.
  • Laten zien dat faseveranderingen zonder enige verandering in temperatuur voorkomen.
  • Laten zien dat twee fasen naast elkaar kunnen bestaan.