Menü
🔎 🌎 TR Sınıf Kodu 🔑 Giriş Yap Üyelik

Kalın Kenarlı Mercekler #2 HTML5

Özet

  • Asal eksen ile merceğin kesiştiği noktaya gelen ışınlar kırılmadan mercekten geçer.
  • Asal eksene paralel olan ışınlar uzantısı ters taraftaki odak noktasından geçecek şekilde kırılır.

Bu özellikler kullanılarak, kalın kenarlı mercekle elde edilecek görüntünün özellikleri ortaya çıkarılır. 

 

Merceği tutun ve düşey eksende sürükleyin.

Odak noktasını "F" tutun ve  yatay eksende sürükleyin.

Öğrenme Hedefleri

  • Işınların kalın kenarlı mercekten geçişi sırasında davranışlarını anlar.
  • Odak noktasının ne ifade ettiğini anlar.