Menü
🔎 🌎 TR Sınıf Kodu 🔑 Giriş Yap Üyelik

Gölge HTML5

Özet

Işık kaynağından çıkan ışınlar doğru boyunca ilerler. Gölge olayı ışığın bu özelliğini ispatlamak için önemlidir. Bu animasyonda kullanılan ışık kaynağı "noktasal ışık kaynağıdır". Gölgenin şekli  ışık kaynağından çıkıp ekrana ulaşamayan ışınların oluşturduğu alandır. 

Genel kavram yanılgısı ise ışık kaynağının cismin arkasında gölge yarattığıdır. Gerçekte, ışık kaynağı etrafındaki bölgeyi aydınlatır ve cisim tarafından kesilen ışınların oluşturduğu bölge gölgedir.

Gölgenin biçimi ışık kaynağının, cismin ve perdenin konumuna bağlı olarak değişir.  

Işık kaynağını düşey eksende hareket ettiriniz.

Öğrenme Hedefleri

  • Oluşacak gölge şeklinin üç değişkenin konum ve şekline bağlı olduğu anlar: ışık kaynağı, cisim ve perde.
  • Perde üzerinde oluşacak gölge bölgenin ışık kaynağından gelen ışınların ulaşamadığı bölge olduğunu anlar. (Ancak bu bölge başka ışık kaynaklarından ışık alabilir.)
  • Aynı şekle sahip iki cismin farklı gölgeleri olabileceğini anlar.
  • Gölge şeklini oluşturan ışınları çizer.