Menü
🔎 🌎 TR Sınıf Kodu 🔑 Giriş Yap Üyelik

Wegener HTML5

Özet

16. yüzyıldan beri, coğrafik haritalar Atlantik Okyanusu'nun karşılıklı kıyı sahil çizgilerinin paralelliğini göstermek için yeterince kesin gösterimler yapmaktadır. Buna rağmen, 20. yüzyılın başlarına kadar bilimsel teoriler okyanusların ve kıtaların sürekli olarak aynı yerde durduklarını benimseyen karşıt bir tutum sergilediler.  

Alfred Wegener, 1912'deki "paris of Continents_çeviri" çalışmasında ve 1915'deki "Kıtaların ve Okyanusların Kökeni" adlı kitabında kıtaların yavaş yavaş kaydığı yönündeki teorisini önermiştir. Böyle bir hipotezi öneren ilk kişi olmamasına rağmen Wegener, iklim bilimi, yer bilimi ve paleontoloji gibi farklı bilim alanlarından topladığı gözlemleriyle bu fikri savunan ilk kişidir. 

Wegener kaymalara neden olan jeolojik süreçleri açıklamada başarısız olduğu için kıtaların kayması teorisinin kabul edilmesi biraz zaman almıştır. 

1950'lerde yapılan yeni gözlemler (okyanus tabanlarının Maurice Ewing tarafından eşlenmesi, okyanus sırtlarındaki magma yüzeyi, paleomanyetizm, kabuktaki konvektif hareketler) "Levha Tektoniği" adı verilen teorinin çerçevesinde Wegener'in hipotezini kesinlikle doğruladı

İmlecin üzerine tıklayın ve jeolojik dönemler üzerinde kaydırın.

Öğrenme Hedefleri

  • Alfred Wegener'in kıtaların kayması teorisini açıklaması için gereken ipuçlarını keşfetme. 
  • Wegener'in hipotezini ve onun zamanında karşıt fikirlerin (karşıtlık, kıyamet kuramı) hipotezlerini karşılaştırma. 
  • Son gelişmeler ışığında, Wegener'in hipotezini tamamlama. (Okyanus diplerinin topografisi, jeomanyetizma, termal kaynaklar, depremler)

Daha Fazla Öğren

Okyanusların ve kıtaların varlığını nasıl açıklarız? Sıradağların meydana gelişini?

Geological movements are so slow that the earliest theories held that all geological structures…

Tamamını görmek için üye ol!