Menü
🔎 🌎 TR Sınıf Kodu 🔑 Giriş Yap Üyelik

Dörtgenler HTML5

Özet

Dörtgenler özellikleri aşğıdaki gibi olan bir çokgendir:

  • A,B,C, D hrfleri ile gösterilen 4 köşesi (uç kısmı) vardır.
  • 4 kenarı köşelerden birbirine bağlıdır: [AB], [BC], [CD], [AD].
  • 2 köşegen 2 köşeyi birbirine bağlar: [AC], [BD].
  • 4 iç açısı vardır. 

Dörtgenler iki şekilde sınıflandırılabilir:

  • dışbükey dörtgenler: köşegenleri dörtenin iç kısmından geçer.
  • içbükey dörtgenler: Köşegenlerinden birisi dörtgenin dışındadır. eğer her iki köşegende dörgenin dışında ise çarpı (veya karmaşık) şekildedir. 

Dörtgenlerin köşelerinden tutun ve sürükleyin

Ölçüm yapmak için cetvele tıklayın. 

Soru işaretini gördüğünüzde tıklayın

Öğrenme Hedefleri

  • Basit geometrik figürleri tanır, tanımlar, adlandırır ve yeniden çizer. 
  • Bir düzlemi oluşturan kenarları cetvel kullanarak ölçer. 

Daha Fazla Öğren

Dışbükey dörtgen özelliklerine göre sınıflandırılır. 

2 kenarı birbiri ile uyumlu olan dörtgene yamuk denir. 

  • dik yamuk: 2 açısı dik olan yamuk 
  • İkizkenar yamuk: iki kenar…

Tamamını görmek için üye ol!