Menü
🔎 🌎 TR Sınıf Kodu 🔑 Giriş Yap Üyelik

Atom Modelleri HTML5

Özet

Atom kelimesi Yunanca "bölünmez" anlamına gelen a-tomos kelimesinden gelmektedir. Yunan filozoflar önceleri maddenin bölünemeyecek kadar küçük parçalardan oluştuğunu öne sürmüşlerdir. 

İlk modeller parçacıkların varlığını kanıtlamak için sezgilere dayanan ve varlığı kesinlikle gözlemlerle ispatlanamayan modellerdir. 

J.J. Thomson'ın 1897 yılındaki elektronu keşfi küçük parçacıkların varlığını ispatlayan ilk deneysel çalışmadır. Proton (1919) ve nötron (1932) daha sonra keşfedilmiştir. 

Parçacık fiziği bugün hala aktif şekilde çalışmalar yapmaktadır ve maddenin sırlarını aramaya devam etmektedir. 

Atom modellerinin tarihsel gelişimini tıkralayarak seçin.

Öğrenme Hedefleri

  • Çağlar boyunca atomun gösterimlerindeki farklılıkları öğrenir.
  • Atomun temel özelliklerini ve atomu oluşturan temel parçacıkları tanımlar.  

Daha Fazla Öğren

Çevremizdeki maddeleri oluşturan parçacıklar nelerdir? Bu soruya cevap verebilmek için bilimsel araştırmaların 25 yüzyıllık kısmına bakmamız gerekir.Bilimsel keşiflerin yanı sıra,…

Tamamını görmek için üye ol!