Menü
🔎 🌎 TR Sınıf Kodu 🔑 Giriş Yap Üyelik

Kurbağada Başkalaşım HTML5

Özet

Kurbağalar omurgalılar şubesinin amfibi sınıfına aittirler. Dört bacaklı (Tetrapod) olup yumurta ile çoğalırlar.

Yaşam döngüsünün ilk döneminde suda yaşarlar. Durgun suya yumurtalarını bırakırlar ve larva halinde (iribaş da denir) kurbağadan çok bir balığa benzerler. İribaş tamamen su yaşamına adapte olmuştur. Bu dönemde solungaçları ile solunum yapıp, yüzgeçleri ile hareket ederler. İlk birkaç hafta otculdurlar.

Büyüme ile birlikte, iribaş, 4 bacağı ile hareket eden, akciğer solunumu yapan ve etcil bir kara hayvanı olan kurbağaya dönüşür.   

Evrimin belirli bir aşamasını görmek için zaman çizelgesine tıklayın

Öğrenme Hedefleri

  • Hayvan metamorfozunun gelişim evrelerini bilir.
  • Kurbağanın yaşam döngüsünü bilir: oluşum, gelişim, üreme. 

Daha Fazla Öğren

Bir yetişkin kurbağanın üreme yaşı en az iki yıldır. Üreme sırasında dişi 2000-6000 arasında yumurta bırakır ve kendisinden daha küçük olan erkekte bu yumurtaları döller. Üst-üste…

Tamamını görmek için üye ol!