Menü
🔎 🌎 TR Sınıf Kodu 🔑 Giriş Yap Üyelik

Elektriklenme HTML5

Özet

Elektrik devresi aşağıdaki kısımlardan oluşur:

  • En az iki parça (iki kutuplu olduğu için bunlara ayrıc dipol de denir), bunlardan biri üreteçtir (ayrıca kaynakta denir).
  • Akımın kapalı devre oluşturabileceği ve devre elemanları ile bağlantırı sağlayacak bağlantı kabloları.

Çok sayıda ulaşım şekli elektrik enerjisi kullanılarak sağlanır. Dipol kullanımından bağımsız olarak, elektrik motoru iki iletken kablo kullanılarak üretece (resimlerde gösterilmemiştir) bağlanmıştır. 

Dipol kutuplardaki kullanıma hazır elektrik enerjisi akımın (I, Amper, veya Amp) ve Voltajın (E, elektromotor kuvveti, Volt) üretilmesini sağlar. 

Açıklama: Seçilen renkler geleneksel değildir. Voltaj ve akım doğru veya alternatif olabillir.

Ellektriklenme olayını gözlemlemek için her fotoğrafın üzerinde bekleyin.

Öğrenme Hedefleri

  • "Elektrik akımı" ve "dipol" kavramlarını tanımlar. 
  • Elektrikli cihazların neden iki ayrı kısma (kutba) sahip olduğunu öğrenir.
  • Elektriğin tehlikeleri ve elektriğe çarpılma risklerini anlar.