Menü
🔎 🌎 TR Sınıf Kodu 🔑 Giriş Yap Üyelik

Kinetik Basınç HTML5

Özet

Maxwell ve Boltzmann tarafından önerilen kinetik moleküler teoriye göre, ideal gazın makroscopik özellikleri açıklanmıştır ve bu teori hızla hareket eden parçacıkların çok sayıda çarpışma yapmasını içerir. 

Parçacıklar birbirleri ile elastik çarpışma dışında etkileşmezler. Pistonun bulunduğu konuma göre parçacıklar momentumlarını koruyacak şekilde çarpışma yaparlar. Bu çarpışmaların makroskobik etkisine basınç denir. 

Hacmi ayarlamak için pistonu yatay düzlemde tutun ve sürükleyin.

Öğrenme Hedefleri

  • İdeal gazın mikroskobik davranışını anlar.
  • Kinetik moleküler terimleri kullanarak basınç ilkesini açıklar.