Menü
🔎 🌎 TR Sınıf Kodu 🔑 Giriş Yap Üyelik

Atıksu arıtımı HTML5

Özet

Bu animasyon atıksu arıtımının temel aşamalarını gösterir.

Atıksuyun arıtılması suyun doğaya dönmesinden önce gerçekleştirilebilir. 16500'ten fazla arıtma tesisi ile, Amerika Birleşik Devletleri atıksularnın % 90'ını toplar ve arıtır.

Arıtma mekanik işlemlerden  (tarama, arındırma...) ve fizikokimyasal işlemlerden(biyolojik arıtma) oluşur. Bu tesislerde kirlenmemiş suyun ortalama olarak % 75'inin kullanılabileceği tahmin edilir.  

Tıklayınız ve belirli bir basamakta odaklanmak için (kaydırıcıyı) sürükleyiniz.

Öğrenme Hedefleri

  • Atıksu arıtma işlemini açıklar.

  • Mekanik ve biyolojik işlemleri birbirinden ayırteder.

Daha Fazla Öğren

İnsanlar tarafından oluşturulan (evlerde ve sanayide) atıksuyun büyük miktarı doğaya dönmeden önce arıtılmalıdır. 

Arıtma tesisleri atıksuyun kirliliğini azaltarak doğanın baş…

Tamamını görmek için üye ol!