Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

Betekenis van bewerkingen HTML5

Samenvatting

In de loop van zijn evolutie heeft de mens vraagtekens gezet bij de manier van evalueren van de populatie van een kudde, de productie van een oogst, de afmetingen van een landgoed, de dagen die hem scheiden van een evenement, de verdeling van een erfenis ... Hij heeft telhulpmiddelen en rekenregels bedacht. De getallen en de bewerkingen vormen de basis van de rekenkundige taal. 

Vier elementaire bewerkingen vertalen de begrippen 'Ik heb niet meer', 'Ik herhaal', 'Ik verdeel'. Een rekenkundige bewerking geassocieerd met de getallen (de operanden) heeft een rekenkundig teken (de operator) : +, -,  ×,  ÷.  Een rekenkundige bewerking werkt op verzamelingen objecten (of grootheden) van hetzelfde type.

Leerdoelen

  • Verschillende manieren van optelling, aftrekking, vermenigvuldiging en deling met de verzameling objecten verkennen.
  • De natuurlijke getallen op verschillende manieren voorstellen: een getal met een verzameling objecten associëren
  • De commutativiteitseigenschap en de niet-commutativiteit van bewerkingen introduceren.

Informatie

Optellingsconcept: 
Optellen komt neer op het verenigen van verzamelingen van objecten van dezelfde aard. Het resultaat van de optelling wordt de som genoemd. Deze komt overeen met alle verenigde…

Meld je aan om het allemaal te zien!