Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

Tijdmeting HTML5

Samenvatting

Met dit spel kan men de hoofdeenheden van de tijd classificeren en vergelijken. De kortste tijdsduren zijn links geplaatst, de langste rechts.

Het grijze etiket geeft de relatie (bij benadering) tussen twee tijdseenheden aan:

  • 1 uur = 3600 seconden
  • 1 maand = 30 dagen (sommige maanden tellen echter 28, 29 of 31 dagen)
  • 1 jaar = 365 dagen (maar er zijn schrikkeljaren die 366 dagen tellen)
  • 1 millennium = 10 eeuwen of 1000 jaren
  • enz.

Na alle voorgestelde eenheden geclassificeerd te hebben,  gaat het spel verder met de etiketten die de tijdmeting voorstellen of de karakteristieke afbeelding van een tijdeenheid. Dergelijke etiketten bevinden zich onder de corresponderende eenheden waarbij één eenheid meerdere etiketten kan hebben en één etiket onder meer eenheden geplaatst kan worden. 

Ter aanvulling van het spel stelt eduMedia diverse pedagogische fiches over het thema tijdmeting voor, evenals een gedrukte versie van het kaartspel.

Leerdoelen

  • De tijd kunnen meten.
  • Gebeurtenissen of natuurverschijnselen vaststellen en ze als meetinstrumente voor de tijd gebruiken.

Informatie

De pedagogische kaart eduMedia Kaartspel «Tijdmeting» stelt een concrete situatie voor waarmee de voornaamste tijdseenheden geïntroduceerd kunnen worden.

Het doel is ontdekken van de…

Meld je aan om het allemaal te zien!