Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

Omtrek en oppervlakte HTML5

Samenvatting

Een meetkundige vorm wordt gekenmerkt door:

  • de omtreklijn : gesloten lijn die de vorm van de figuur (de rand) begrenst.
  • de oppervlakte: de ruimte binnen de rand.

Met figuren zijn twee belangrijke maten geassocieerd.

  • De omtrek meet de lengte van de contourlijn. Deze maat wordt uitgedrukt in meters (m) of een van de daarvan afgeleide meeteenheden (mm, cm, km, ...), of in een niet-conventionele eenheid als het aantal segmenten.
  • De oppervlakte meet de grootte van het oppervlak van de figuur. Deze maat wordt uitgedrukt in vierkante meters (m2) of een daarvan afgeleide eenheid (cm2, mm2, km2, …), of in een niet-conventionele eenheid als het aantal tegels.

In de oudheid waren de oppervlakte- en omtrekmetingen strategisch. De toewijzing van landen gebeurde in overeenstemming met enkel metingen en kon naïeve boeren benadelen. De omtrek van een oppervlak werd geteld in stappen, maar hoe kon men de te bebouwen oppervlakte berekenen?

Er is geen rechtstreeks verband tussen de oppervlakte en de omtrek van een figuur. Twee verschillende figuren kunnen dezelfde omtrek hebben en verschillende oppervlakten of dezelfde oppervlakte en verschillende omtrekken.

Bouw een meetkundige vorm door vierkanten te plaatsen (slechts één per kleur).

Versleep de vierkanten om de figuur te wijzigen.

Toon de informatie met behulp van de onderste tab

Leerdoelen

  • Onderscheid maken tussen de oppervlakte en de omtrek van een figuur.
  • Weten hoe je de omtrek en oppervlakte van een figuur moet schatten, meten en vergelijken.
  • De lengte, de breedte en oppervlakte van voorwerpen meten in niet-standaardeenheden.
  • Bij een gegeven omtrek en oppervlakte een simpel oppervlak bouwen.
  • De oppervlakte- en omtrekformules van eenvoudige meetkundige vormen (vierkant, rechthoek) begrijpen en demonstreren.

Informatie

De omtrek meet een lengte, het is een eendimensionale maat. Voordat de meter in 1795 als de universele meeteenheid werd ingesteld, werden andere lengte-eenheden gebruikt zoals een stap, een…

Meld je aan om het allemaal te zien!