Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

Druk: invloed van de temperatuur HTML5

Samenvatting

Lucht is opgebouwd uit onderling niet-verbonden moleculen, die zich vrij door de ruimte bewegen. De in de pan opgesloten moleculen nemen alle beschikbare ruimte in beslag en weerkaatsen tegen de wanden.

Wanneer de temperatuur stijgt neemt de thermische beweging van de moleculen toe, waardoor ook hun verplaatsingssnelheid toeneemt. Wanneer het water kookt, neemt de hoeveelheid gas in de pan toe door de waterdamp. Omdat deze hermetisch gesloten is, blijft door de botsingen van deze gasmoleculen tegen de wand de druk continu toenemen. De veiligheidsklep treedt in werking om het systeem te stabiliseren.

Leerdoelen

  • Het begrip druk en het microscopisch model van een gas begrijpen.
  • De invloed van de temperatuur op de drukverandering begrijpen.

Informatie

Een molecuul dat terugkaatst vanaf een oppervlak oefent een kracht uit die de neiging heeft tegen dat oppervlak te duwen. Bij een groot aantal moleculen wekt het geheel van weerkaatsingen een…

Meld je aan om het allemaal te zien!