Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

Karyotype activiteiten HTML5

Samenvatting

Een karyotype verstrekt zinvolle informatie over de opmaak van chromosomen in de cel.

Translocaties, deleties, en inversies zijn structurele afwijkingen in de chromosoomstructuur.

 

 

Leerdoelen

  • De belangrijke chromosoomafwijkingen kennen en identificeren.
  • De oorsprong van afwijkingen in het chromosoomgetal begrijpen.
  • Willekeurig getoonde chromosomen kunnen schikken om een karyotype te verkrijgen.

Informatie

De chromosoomafwijkingen kunnen als volgt worden geclassificeerd: structurele afwijkingen en numerieke afwijkingen.

1. Structurele afwijkingen beïnvloeden niet het aantal chromosomen, maar de…

Meld je aan om het allemaal te zien!