Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

Meandervorming HTML5

Samenvatting

Deze animatie toont de waterloop van een meander. Ze illustreert de erosieverschijnselen en de sedimentafzettingen op de oevers en verklaart zo de veranderingen van de rivierbedding.

Weergegeven wordt:

  • erosie op de holle oever.
  • het transport van sedimentdeeltjes (aangeslibde gronden),
  • deeltjesafzetting op de bolle oever.

Bij een meander vindt de erosie plaats op de holle oever, aan de steile kant, daar waar de snelheid van de stroom het grootst is. Daarentegen vindt de afzetting van sedimentdeeltjes plaats op de andere, bolle oever, waar de snelheid van de stroom het laagst is; zo wordt een aangeslibd terras (of meanderzandbank) gevormd.

Leerdoelen

  • De vorming van meanders door een waterstroom illustreren.
  • Begrijpen dat water een middel voor erosie en transport is.
  • Begrijpen dat sedimentafzetting afhangt van de stroomsnelheid (transport).
  • De evolutie van een landschap (landschapsmodel) door de werking van het water begrijpen.