Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

Ecosysteem van een vijver (ecologische relatie) HTML5

Samenvatting

Een ecosysteem bevat talrijke populaties van dier- en plantsoorten die middelen in dezelfde omgeving delen.

Er zijn veel natuurlijke omgevingen (bossen, rivieren, vijvers, woestijnen, moerassen). Het leven houdt zichzelf in stand als gevolg van de interacties die zich ontwikkelen tussen de elementen van een ecosysteem (energie-uitwisselingen, ecologische relaties). 

Leerdoelen

•Begrijpen hoe alle interacties in een ecosysteem werken.

•De rol van afbrekende organismen en detrivoren introduceren om afvalstoffen te hergebruiken en de bodem vruchtbaar te maken.

Informatie

Alle ecosystemen functioneren volgens dezelfde wetten: Hergebruik van materiaal en energieoverdracht.

Hergebruik van materiaal: Levende soorten in een ecosysteem groeien en planten zich voort.…

Meld je aan om het allemaal te zien!