Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

Aanpassing aan de homologie in het skelet HTML5

Samenvatting

Binnen de groep die bekendstaat als zoogdieren bestaat een grote diversiteit aan bewegingsmanieren. Sommige dieren zijn aangepast aan leven op het land, andere aan een waterrijke omgeving, en weer andere aan een leven in de lucht. De voorpoot van elke soort heeft een specifieke vorm, aangepast aan de omgeving.

De vergelijking van de opbouw van het skelet in de voorpoten van vier verschillende soorten laat zien dat zoogdieren een homologie van ledematen hebben (geërfd van hun gemeenschappelijke viervoetige voorouder).

Klik op het ‘skelet’-vak en vervolgens op de vakken voor verschillende botten om ze te lokaliseren.

Klik op het vak ‘Verplaatsing’ om de bewegende ledematen te visualiseren.

Leerdoelen

  • De begrippen soort, biodiversiteit en evolutie introduceren.
  • Het begrip homologie introduceren door de skeletten van de voorpoten van verschillende zoogdieren te vergelijken.
  • De overeenkomsten en verschillen tussen de voornaamste bewegingsmodes van de verschillende dieren benoemen.
  • De belangrijkste organen die betrokken zijn bij het bewegen benoemen en verklaren op wat voor manier(en) ze zijn aangepast aan de omgeving.