Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

Een temperatuurgrafiek tekenen HTML5

Samenvatting

Met deze oefening kan een student leren hoe hij een thermometer moet aflezen en deze waarden in een grafiek moet zetten.

Klik om een punt in de grafiek aan te geven.

Klik op ‘Nieuwe meting’ om een nieuwe temperatuur op de thermometer weer te geven.

Leerdoelen

  • Weten hoe de temperaturen van een thermometer moeten worden afgelezen.
  • Weten hoe je vanuit een reeks metingen een grafiek kunt construeren.

Informatie

De thermometer is een instrument dat temperatuur meet. Het is een algemeen gebruikt instrument, dat voornamelijk wordt gebruikt in de meteorologie, in de geneeskunde en bij het koken.

De…

Meld je aan om het allemaal te zien!