Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

Atmosfeer HTML5

Samenvatting

Een atmosfeer is een luchtlaag die zich rondom een planeet bevindt.

Volgens wetenschappers is de aardatmosfeer onderverdeeld in vijf theoretische luchtlagen:

  • De troposfeer bevat 80% van de 5 miljoen van de duizend biljoen ton lucht. Omdat deze laag in direct contact met de zon staat en hierdoor verwarmd wordt, is deze het centrum van belangrijke thermische veranderingen verantwoordelijk voor meteorologische verschijnselen.
  • In de stratosfeer neemt de temperatuur toe met de hoogte. Deze temperatuurinversie beperkt de wolkenvorming. In deze laag bevindt zich de ozonlaag die als filter fungeert voor een groot deel van de van de zon afkomstige ultravioletstraling.
  • In de mesosfeer neemt de temperatuur weer af.
  • De zeldzame deeltjes die weer aanwezig zijn in de  thermosfeer hebben een wisselwerking met de zonnestraling. Door deze energie te absorberen, neemt hun temperatuur toe en worden ze geïoniseerd. Dit is de ionosfeer. Dit gedeelte van de thermosfeer bezit belangrijke elektromagnetische eigenschap. Het  internationale ruimtestation (ISS) bevindt zich in de  thermosfeer, voorbij de ionosfeer.
  • In de exosfeer zijn deeltjes zo zeldzaam dat de kans op onderlinge botsingen te verwaarlozen is. Sommige ontsnappen zelfs aan de aantrekkingskracht van de aarde. Zonder dat de grens duidelijk is vastgesteld, markeert het begin van de exosfeer ook het begin van de ruimte. De meerderheid van de satellieten, op een hoogte tussen 800 km en 36000 km, bevinden zich in de exosfeer.

Klik op de afbeelding en versleep deze verticaal.

Klik op de zoomknoppen om in- en uit te zoomen.

Leerdoelen

  • De lengteschalen tonen (in deze animatie zijn bepaalde verhoudingen niet op schaal).
  • De standaardatmosfeer definiëren (ISA).
  • Duidelijk maken dat het deel van de atmosfeer waar 'wij' mee te maken hebben in verhouding tot de aarde slechts een dunne laag is.
  • De samenstelling en functie van elke luchtlaag introduceren.

Informatie

Een atmosfeer is een luchtlaag om een planeet. Sommige  planeten hebben geen atmosfeer. Er moet voldaan zijn aan voorwaarden aan de massa en de afstand tot de zon die de lucht in staat stellen om…

Meld je aan om het allemaal te zien!