Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

Zuivere stoffen en mengsels HTML5

Samenvatting

In ons dagelijks leven maken we gebruik van materialen van verschillende aard  en met verschillende aspecten..

Dergelijke materialen zijn te verdelen in twee categorieën.

  • zuivere stoffen: opgebouwd uit één bestanddeel (één atoomtype of één molecuultype),
  • mengsels: opgebouwd uit meerdere bestanddelen.

Binnen de categorie mengsels onderscheiden we homogene en heterogene mengsels.

Zet de getoonde stoffen in de juiste categorie.

Leerdoelen

  • Een eerste classificering van materialen opstellen.
  • Bepaalde eigenschappen van materie opnieuw bestuderen: toestand, samenstelling, atomen, moleculen, zuivere stoffen, mengsels, oplossing...

Informatie

Een zuivere stof bestaat uit één chemisch bestanddeel. Een dergelijke stof kan dus maar één soort molecuul bevatten.

Als het om atomen gaat, zoals bij baar goud, zegt men dat het een…

Meld je aan om het allemaal te zien!