Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

Sedimenttransport door de wind HTML5

Samenvatting

Deze animatie toont een woestijnlandschap, bestaande uit rotsen en zand, dat onder invloed van de wind wordt gevormd tot een steenwoestijn (reg) en een duinwoestijn (erg).

Bij woestijnen is de wind het voornaamste middel van erosie en materiaaltransport. Als de wind can deeltjes zo effectief kan eroderen en transporteren, komt dit omdat er geen vocht of vegetatie is om materialen vast te houden en te stabiliseren. De wind die het aardoppervlak schoonveegt neemt dus makkelijk deeltjes ter grootte van een zandkorrel mee, maar heeft geen energie om grotere deeltjes op te tillen of te verplaatsen. Dus raken de grotere deeltjes na de verwijdering van het zand sterker geconcentreerd, resulterend in een soort plaveisel dat het zand bedekt en op die manier stabiliseert.

Leerdoelen

  • De vorming van de twee Marokkaanse landschappen begrijpen: de reg (een steenwoestijn) en de erg (een zandduinenveld)
  • Begrijpen dat de wind het landschap beeldhouwt door het verplaatsen van fijne deeltjes (eolisch transport) en ze vervolgens op een andere plaats afzet (sedimentafzetting).
  • Begrijpen dat de afzetting van sedimentdeeltjes van de grootte afhangt.