Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

Gradenboog HTML5

Samenvatting

Deze animatie laat zien hoe een gradenboog gebruikt wordt om een hoek te meten.

Klik en versleep de gradenboog en zijn blauwe handgrepen om enkele metingen te doen

Een vlakke hoek definieert de ruimte in het vlak begrensd door twee snijdende lijnen. Het snijppunt van de lijnen is de top van de hoek.

Het instrument om hoeken te meten is de gradenboog. De populairste versie is de halfronde schijf verdeeld in 180 gelijke delen die elk overeenkomen met één graad. De gradenboog loopt van 0 tot 180 graden (°). Een andere vorm van de verkrijgbare gradenbogen is die van een hele ronde schijf van 0 tot 360°. Om het gebruik te vergemakkelijken heeft de gradenboog vaak graadverdelingen die in beide richtingen lopen.

De meest gebruikte meeteenheden voor hoeken zijn de graad (°) en de radiaal (rad).

De gradenboog gebruiken:

  • Plaats de oorsprong van de gradenboog op de te meten hoek.
  • Leg de 0°-streep van de gradenboog op een van de zijden van de hoek.
  • Lees de graadstreep af die nu langs de tweede zijde van hoek te zien is.

Klik en versleep de gradenboog en zijn blauwe handgrepen om enkele metingen te doen.

Leerdoelen

  • Leren hoe een gradenboog gebruikt wordt om op de juiste manier een hoek te meten.
  • De afmeting van een hoek bepalen door het complement te gebruiken (als voorbeeld de speer en de hellende weg).

Informatie

Meeteenheden van een hoek:

Als we een cirkel in 360 gelijke delen zouden verdelen, is de graad de maat van de hoek in het middelpunt gevormd door de begrenzende zijden van dat deel. Deze hoek…

Meld je aan om het allemaal te zien!