Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

Optellings- en aftrekkingstafels HTML5

Samenvatting

Deze tabel bevat 10 tafels van optelling en aftrekking.

Met het display-opties kun je:

  • begrijpen hoe je een tafel moet lezen (het resultaat van een bewerking is het snijpunt van een rij en een kolom) 
  • een equivalente expressie bepalen (zoals complementair aan een som) 
  • dubbelen van getallen markeren, 
  • vakken verbergen om van de tafels een quiz te maken.

Klik op de operator (linkerbovenhoek) om naar de tabel te gaan.
Klik op een rij of kolom om deze te markeren.
Klik op een vierkant van het rooster om het te verijderen of een getal te laten zien.

Leerdoelen

  • Een wiskundige uitdrukking uit de tafel herkennen 
  • Weten wat optellings- en aftrekkingstafels zijn 
  • Weten wat dubbelen en complementaire sommen zijn.

Informatie

Kennis van de optellings- en aftrekkingstafels van0-10 is een onmisbare vereiste voor het behandelen van bewerkingen in kolommen.

De eerste stap is de betekenis begrijpen van een rekenkundige…

Meld je aan om het allemaal te zien!