Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

Koolstofkringloop HTML5

Samenvatting

Deze animatie van de koolstofkringloop toont de uitwisseling van kooldioxide tussen de vier natuurlijke reservoirs van de planeet (atmosfeer, biosfeer, lithosfeer, hydrosfeer). Kooldioxide is een broeikasgas.
 
Menselijke activiteiten (industrialisatie, ontbossing, verbranding van fossiele energiebronnen et cetera) een oorzaak zijn van een overmatige lozing van CO₂ in de atmosfeer.

Klik in een reservoir om dat te vergroten en de details van de uitwisseling te zien.

Leerdoelen

  • Het verstoorde evenwicht tonen dat door menselijke activiteit wordt veroorzaakt.

Informatie

De atmosfeer, de hydrosfeer, de biosfeer en de lithosfeer zijn de vier grote reservoirs van de aarde.

 

 

Meld je aan om het allemaal te zien!